Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019 - 2020

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 20

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2019 – 20 je k dispozici 14 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 14 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2019 – 20 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto číslem:

41/2019    přijato k individuálnímu vzdělávání

10/2019    přijato 

45/2019    přijato 

35/2019    přijato 

37/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

20/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

21/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

05/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

12/2019    přijato

31/2019    přijato

28/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

04/2019    přijato

30/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

06/2019    přijato

33/2019    přijato

39/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

03/2019    přijato 

44/2019    přijato 

02/2019    přijato 

07/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

14/2019    přijato 

01/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

40/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

19/2019    přijato 

16/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

29/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

13/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

26/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

38/2019    přijato - dodatečně odhlášeno

Vyvěšeno dne 21.5.2019

Změny provedeny 24.5.2019, 27.5.2019, 30.5.2019

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518