Stravování

Naše školka má vlastní kuchyni, kde pro nás paní kuchařka připravuje velmi dobré pokrmy.

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.

Je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Je zajištěn vhodný pitný režim v průběhu celého dne.

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány optimální intervaly.

Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.