O nás

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, okres Praha – západ je umístěna v okrajové části města, mezi zelení a v blízkosti řeky Berounky. Budova, ve které se škola nachází, sloužila původně jako rodinná vila a škola v ní působí od roku 1949. Původně zde byla jedna třída, později se škola rozrostla na třídy dvě. Za totality škola sloužila jako podniková škola pro děti rodičů zaměstnaných v podniku Geoindustria. Poté byla škola opět vrácena do vlastnictví obce a tento stav trvá i nadále. 

Budova je patrová. V přízemí se nachází šatna společná pro obě třídy,

herna a umývárna pro 2. třídu a ředitelna,

v 1. patře pak herna a umývárna pro 1. třídu,

jídelna společná pro obě třídy a kuchyň.

K budově patří také velká nádherná zahrada.

Tato budova má dvě třídy. Hygienická kapacita budovy je 34 dětí. V 1. třídě, do které jsou umísťovány mladší děti, je kapacita 18 dětí a ve 2.třídě, která je určena především předškolním dětem, je kapacita 16 dětí.

 

O prázdninách roku 2007 došlo v důsledku restituce objektu k uzavření školy v Husově ulici. Z tohoto důvodu se město Černošice rozhodlo, že musí chybějící místa pro předškolní děti nějakým způsobem nahradit. Začala se budovat třída pro MŠ v nové budově ZŠ. Došlo k výrazné rekonstrukci, aby třída odpovídala všem předpisům pro provoz předškolního zařízení. Třída pro děti vznikla z bývalé třídy školní družiny a z kabinetu pro učitelky vzniklo potřebné zázemí. Šatna a umývárna pro děti, kuchyňka a hygienické zázemí pro pedagogy. Třída byla malá a měla kapacitu 12 dětí. Z důvodu otevření nové mateřské školy Na Vápenici byla tato třída 31.12.2011 zrušena.