Děti a třídy

Škola má dvě třídy. 1.třída má kapacitu 18 dětí. 2.třída má kapacitu 16 dětí. Děti jsou do tříd rozdělovány z pravidla podle věku. Do 1.třídy jsou umísťovány děti mladší, do 2.třídy děti předškolní. Toto rozložení však není striktní, záleží  vždy na věku a počtu dětí v daném školním roce. Většinou jsou třídy smíšené s různým věkem dětí. Děti ze všech tříd se během dne několikrát setkávají, hrají si spolu na zahradě MŠ, pomáhají si. Starší děti se na vycházkách starají o mladší děti. Snažíme se, aby všechny děti spolu komunikovaly, znaly se a měly k sobě pěkný, přátelský vztah. Jednotlivé třídy v naší MŠ nejsou specificky zaměřené, snažíme se všechny děti rozvíjet ve všech oblastech. Pro lepší orientaci dětí i dospělých jsou třídy označeny barvou – 1. třída - Žluťásci, 2. třída - Zeleňáci. Děti mají v této barvě šatny, sáčky v šatně, umývárny, ručníky, kelímky na čištění zubů, hrnečky na pití atd.