Školní vzdělávací program

Při tvorbě vzdělávacího programu a práci s dětmi vycházíme z dlouhodobé koncepce naší školy, ze které pro naši práci vyplývají i základní dlouhodobé cíle.

 

KONCEPCE ŠKOLY

Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání  všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí  skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Pro naši práci jsme si zvolily program s názvem Z POHÁDKA DO POHÁDKY.

Tento program jsme rozdělily do jednotlivých tématických celků, integrovaných bloků, které vycházejí ze zvoleného názvu, jsou dětem blízké a srozumitelné. Respektují zájmy dětí, podněcují jejich vnitřní motivaci k poznávání, přinášejí jim radost a poznání a obohacují jejich pobyt v MŠ. Reflektují přirozený vývoj a život dítěte.

 

Tématické celky:

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Seznámení dětí se školkou, adaptační období. Seznámení s pohádkovým plánem – Putujeme během celého roku z jedné pohádky do druhé.

 

BOUDA BUDKA

Společné soužití dětí ve třídě MŠ, spolupráce, navazování přátelství, dokončování adaptace. Budeme všichni společně žít v jednom domečku jako zvířátka v pohádce.

 

O TŘECH MEDVĚDECH

Pojďme na návštěvu k medvědům. Jak medvědi bydleli, co všechno měli doma a jak veliké? Jak to vypadá u nás doma? Jaké věci potřebujeme k příjemnému bydlení a v jaké velikosti.

 

O BUDULÍNKOVI

Co se může stát, když zůstaneme sami doma. Jak je důležité poslouchat, co nám dospělí říkají. Jaká nám hrozí nebezpečí.

 

O VELIKÉ ŘEPĚ

Podzimní období, sklizeň zralého ovoce a zeleniny a ostatních užitečných plodina jejich využití pro člověka.

 

VÁNOČNÍ POHÁDKA O JEŽÍŠKOVI

Těšíme se na Vánoce, vánoční výzdoba, zvyky, tradice, vyrábění dárků atd.

 

O JABLOŇCE

Jak plyne celý rok, jednotlivá roční období, změny v přírodě a proměna ovocného stromu v průběhu roku.

 

O ČERVENÉ KARKULCE

Pojďme s Karkulkou na výlet do lesa. Budeme pozorovat co se v lese děje. Ale pozor, i v takovém krásném prostředí na nás může číhat nebezpečí.

 

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

Velikonoční svátky a jejich spojení s vajíčkem a slepičkou. Velikonoční tradice a zvyky.

 

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

Tradice pálení čarodějnic, pečení perníčků na chaloupku.

 

O OTESÁNKOVI

Zdravý životní styl, zdravě jíst a žít, nepřejídat se.

 

KRTEK A KALHOTKY

Jak se na svět dostane oblečení. Seznámení dětí s cestou výroby látky a oblečení z ní.