Zájmové kroužky

Pro děti připravujeme širokou nabídku zájmových kroužků. Ty zajišťují kvalitní a zkušení externí lektoři. Kroužky se konají v odpoledních hodinách v budově MŠ Topolská. Pokud není kroužek naplněn dětmi z MŠ, je možné, aby se přihlásily i děti starší 4 let, které nejsou zapsány k docházce do naší MŠ. Pokud máte zájem své dítě přihlásit na některý z nabízených kroužků, kontaktujte ředitelku MŠ. 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023 - 24

Jízda na koních - pondělí, začínáme 18.9.

Sportovní kroužek - úterý 15.15 - 16.00 hodin

Angličtina - středa 15.15 - 16.00 hodin

Keramika - čtvrtek 15.30 - 16.30 hodin, začínáme 5.10.2023

Výuka bruslení - čtvretk 8.00 - 9.00 hodin, začínáme 7.9.2023

Hravé lyžování - leden 2024

In-line bruslení - květen 2024

Plavecký výcvik - od 25.1.2024 čtvrtky


 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022 - 23

Jízda na koních - pondělí

Sportovní kroužek - úterý 15.15 - 16.00 hodin

Angličtina - středa 15.15 - 16.00 hodin

Keramika - čtvrtek 15.30 - 16.30 hodin 

Výuka bruslení - čtvretk 8.00 - 9.00 hodin, začínáme 8.9.2022

Hravé lyžování - 23. - 27.1.2023

In-line bruslení - 29.5. - 2.6.2023

Plavecký výcvik - 30.1. - 3.4.pondělky, 11.5. - 22.6. čtvrtky

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021 - 22

Sportovní kroužek - pondělí 15.00 - 15.45 hodin

Taneční kroužek - pro malý zájem se nekoná

Angličtina - pro malý zájem se nekoná

Keramika - čtvrtek 15.30 - 16.30 hodin

Výuka bruslení - čtvretk 8.00 - 9.00 hodin, začínáme 9.9.2021

Hravé lyžování - 24. - 28.1.2022

In-line bruslení - 23. - 27.5.2022

Plavecký výcvik - nekonal se

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2020 - 21

Sportovní kroužek - pondělí 15.00 - 15.45 hodin, začínáme 5.10.2020

Angličtina - středa 15.15 - 16.00 hodin, začínáme 16.9.2020

Keramika - čtvrtek 15.30 - 16.30 hodin, začínáme 17.9.2020

Výuka bruslení - úterý 8.00 - 9.00 hodin, začínáme 15.9.2020

Hravé lyžování - zrušeno kvůli koronaviru

Plavecký výcvik - zrušeno kvůli koronaviru

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019 - 20

Vědecký kroužek - pondělí 15.30 - 16.15 hodin, začínáme 14.10.2019

Pohybový kroužek malý olympionik - úterý 15.30 - 16.15 hodin, začínáme 8.10.2019

Angličtina - středa 15.30 - 16.15 hodin, začínáme 18.9.2019

Keramika - čtvrtek 15.30 - 16.30 hodin, začínáme 12.9.2019     

Hravé lyžování - 27. - 31.1.2020

Plavecký výcvik - čtvrtky 6.2.2019 - 18.6.2020

Výuka bruslení - říjen 2019 - březen 2020

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2018 - 19

Dramatický kroužek - pondělí 15.30 - 16.15 hodin, začínáme 8.10.2018

Pohybový kroužek malý olympionik - úterý 15.30 - 16.15 hodin, začínáme 9.10.2018

Angličtina - středa 15.30 - 16.15 hodin, začínáme 3.10.2018

Keramika - čtvrtek 15.30 - 16.30 hodin, začínáme 13.9.2018    

Hravé lyžování - 28.1. - 1.2.2019

Plavecký výcvik - 8.2. - 21.6.2019

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017 - 18

Pohybový kroužek malý olympionik úterý 15.30 - 16.15 hodin, začínáme 17.10.2017

Angličtina  středa 15.30 - 16.15 hodin, začínáme 4.10.2017 

Keramika - čtvrtek 15.30 - 16.30 hodin, začínáme 14.9.2017

Jízda na koni - v prvním pololetí se nebudou konat

Hravé lyžování - 29.1. - 2.2.2018

Plavecký výcvik - 16.02. - 22.06.2018

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2016 - 17

Angličtina v pohybu - pondělí 15.30 - 16.15 hodin začínáme 10.10.2016

Jízda na koni - úterý 15.00 - 16.00 hodin začínáme 27.9.2016

Keramika - čtvrtek 15.00 - 16.00 hodin   začínáme 22.9.2016

Hravé lyžování - 30.1. - 03.02.2017

Plavecký výcvik - 24.02. - 16.06. 2017

Pohybový kroužek malý olympionik - pro malý zájem se kroužek nekoná

Veselé zpívání - pro malý zájem se kroužek nekoná

Kroužek vaření - pro malý zájem se kroužek nekoná

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2015 - 16

Jízda na koni - pondělí 15.00 - 16.00 hodin začínáme 14.9.2015

Sportovně pohybový kroužek - úterý 15.00 - 15.45 hodin  začínáme 6.10.2015

Výuka angličtiny -  středa 15.00 - 15.45 hodin  začínáme 7.10.2015

Keramika - čtvrtek 15.00 - 16.00 hodin   začínáme 17.9.2015

Hravé lyžování - 18. - 22.1.2016

Plavecký výcvik - únor - červen 2016

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2014 - 15

Jízda na koni - pondělí 15.00 - 16.00 hodin začínáme 15.9.2014

Výuka angličtiny - úterý 1.skupina zeleňásci 14.30 - 15.15 hodin, 2. skupina žluťásci 15.15 - 16.00 hodin  začínáme 9.9.2014

Sportovně pohybový kroužek - středa 15.00 - 15.45 hodin  začínáme 8.10.2014

Keramika - čtvrtek 15.00 - 16.00 hodin   začínáme 11.9.2014

Hravé lyžování - 19. - 23.1.2015

Plavecký výcvik  - od 23.2.2015 1023.2.2015 10x pondělí, od 15.5.2015 10x pátek

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2013 - 14

Jízda na koni - úterý 14.30 - 15.30 hodin

Dětská zumba - pro malý zájem nebyl kroužek otevřen

Keramika - čtvrtek 13.00 - 14.00 a 14.00 - 15.00 hodin

Hravé lyžování - díky změně podmínek pořádající agenturou se nekoná

Plavecký výcvik  - 14. 2. - 23.6. pátky a pondělky

Výuka angličtiny - pondělí 15.15 - 16.00 hodin

Flétnička - pro malý zájem nebyl kroužek otevřen

 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2012 - 13

Jízda na koni - pondělí od 17.9.2012

Dětská zumba - úterý 15.00 - 15.45 hodin od 9.10.2012

Keramika - čtvrtek 13.00 - 14.00 hodin od 4.10.2012

Hravé lyžování - 21.- 25.1.2013

Plavecký výcvik - 22.2. - 28.6. vždy v pátek

Výuka angličtiny - pro malý zájem nebyla činnost kroužku zahájena

Flétnička - pro malý zájem nebyla činnost kroužku zahájena

Bubnování - pro malý zájem nebyla činnost kroužku zahájena

Dramatický kroužek - pro malý zájem nebyla činnost kroužku zahájena

 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011 - 12

Výuka angličtiny - pro malý zájem nebyla činnost kroužku zahájena

Keramika - středa 13.00 - 13.45 hodin, zahájení 12.10.2011

Jízda na koni - čtvrtek 12.45 - 15.00 hodin, zahájení 15.9.2011

Hudebně - pohybový kroužek - pro malý zájem nebyla činnost kroužku zahájena

Hudební ateliér - pro malý zájem nebyla činnost kroužku zahájena

 

 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2010 - 11

Výuka angličtiny - pondělí

Keramika - středa

Jízda na koni - čtvrtek

Hudebně - pohybový kroužek - pro malý zájem činnost kroužku nebyla zahájena

Hudební ateliér - pro malý zájem činnost kroužku nebyla zahájena