Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2019 - 2020

Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají po projednání se zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Věk a místo trvalého pobytu dítěte

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle věku a místa trvalého pobytu. Děti budou seřazeny od nejstarších po nejmladší, přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v Černošicích.

Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně)