Formuláře ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout formuláře potřebné k přijetí dítěte do mateřské školy.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplňte potřebné údaje o dítěti, které chcete do školky přihlásit. Vyplňte také termín, od kdy chcete zahájit docházku dítěte. Nejdříve 1.9.2019. Označte, zda podáváte přihlášku i do jiné mateřské školky v Černošicích. Dále vyplňte potřebné údaje o žadateli, zákonném zástupci dítěte. Nezapomeňte uvést i kontakty pro případnou následnou komunikaci. Žadatel formulář podepíše.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

EVIDENČNÍ LIST

Tento formulář je nutné vytisknout oboustranně. To znamená, že bude pouze na jednom listu papíru, potištěném z jedné i druhé strany. V opačném případě nelze formulář přijmout! Na tomto formuláři vyplňte potřebné údaje o dítěti a o obou rodičích. Na druhé straně si nechte list potvrdit od dětského lékaře. Pokud navštěvujete nějaké specializované pracoviště, které má vaše dítě v péči ( psychologa, očního nebo ušního specialistu apod.) a jehož informace jsou pro pobyt dítěte v mateřské škole důležité, připojte i zprávu z tohoto pracoviště. Evidenční list musí podepsat oba rodiče dítěte. 

Evidenční list pro dítě v MŠ

 

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

Tento formulář má dvě strany, vytiskněte obě. Je potřeba přinést dva totožné, vyplněné formuláře. Jeden zůstane ve školce a druhý si poté odnesete domů s označením pořadového čísla dítěte, podle kterých budu zveřejňovány seznamy přijatých dětí. Na tomto formuláři vyplňte údaje o dítěti a o žadateli, zákonném zástupci, který vyplňoval i Žádost o přijetí dítěte. Žadatelem je pouze jeden rodič a jména na žádosti a výzvě se musí shodovat. Žadatel oba výtisky Výzvy vlastnoručně podepíše.

Výzva k nahlédnutí do spisu k doplnění