Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020 - 21

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020 – 21

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2020 – 21 je k dispozici 11 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 11 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2020 – 21 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto pořadovým číslem:

 

16/2020 - přijato - odhlášeno

28/2020 - přijato

  8/2020 - přijato - odhlášeno

10/2020 - přijato

29/2020 - přijato

  6/2020 - přijato

11/2020 - přijato

23/2020 - přijato - odhlášeno

30/2020 - přijato

38/2020 - přijato - odhlášeno

32/2020 - přijato

  4/2020 - přijato

  9/2020 - přijato  - odhlášeno

33/2020 - přijato

26/2020 - přijato

37/2020 - přijato - odhlášeno

20/2020 - přijato

  7/2020 - přijato - odhlášeno

 

Vyvěšeno dne 11.5.2020, změny provedeny 15.5.2020

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518