Formuláře ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout formuláře potřebné k přijetí dítěte do MŠ

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplňte potřebné údaje o dítěti, které chcete do školky přihlásit. Vyplňte také termín, od kdy chcete zahájit docházku dítěte. Nejdříve 1.9.2020. Označte, zda podáváte přihlášku i do jiné mateřské školky v Černošicích. Dále vyplňte potřebné údaje o žadateli, zákonném zástupci dítěte. Nezapomeňte uvést i kontakty pro případnou následnou komunikaci. Žadatel formulář podepíše.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

Na tomto formuláři vyplňte údaje o dítěti a o žadateli, zákonném zástupci, který vyplňoval i Žádost o přijetí dítěte. Žadatelem je pouze jeden rodič a jména na žádosti a výzvě se musí shodovat. Žadatel formulář podepíše.

Výzva k nahlédnutí do spisu k doplnění