Seznam přijatých dětí pro školní rok 2024 - 25

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích,  již jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení i do těchto MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024 – 25

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2024 – 25 je k dispozici 14 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 16 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2024 – 25 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto pořadovým číslem:

1/24 - dodatečně odhlášeno

2/24

3/24

4/24

5/24 - dodatečně odhlášeno

6/24

7/24 - dodatečně odhlášeno

8/24 - dodatečně odhlášeno

9/24 - dodatečně odhlášeno

12/24

13/24 - dodatečně odhlášeno

14/24 - dodatečně odhlášeno

15/24

16/24 - dodatečně odhlášeno

19/24 - dodatečně odhlášeno

21/24

23/24

24/24

26/24

27/24 - dodatečně odhlášeno

29/24

31/24

32/24 - dodatečně odhlášeno

33/24

36/24 - dodatečně odhlášeno

38/24

Vyvěšeno dne 22.5.2024, úprava 24.5.2024, úprava 31.5.2024

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518