Formuláře ke stažení

Na této stránce si můžete stáhnout formuláře potřebné k přijetí dítěte do mateřské školy.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplňte potřebné údaje o dítěti, které chcete do školky přihlásit. Vyplňte také termín, od kdy chcete zahájit docházku dítěte. Nejdříve 1.9.2024. Označte, zda podáváte přihlášku i do jiné mateřské školky v Černošicích. Dále vyplňte potřebné údaje o žadateli, zákonném zástupci dítěte. Nezapomeňte uvést i kontakty pro případnou následnou komunikaci. Žadatel formulář podepíše.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

Kontaktujte dětského lékaře a dohodněte s ním podmínky vaší návštěvy kvůli potvrzení o očkování. Pokud vaše dítě nemá z nějakých důvodů veškerá předepsaná očkování, je nutné zdůvodnit neočkování a uvést termín, kdy bude řádné očkování doplněno. Toto potvrzení je nutné přiložit k dokumentům k zápisu. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, potvrzení o očkování předkládat nemusí. 

Potvrzení o řádném očkování dítěte

 

VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

Tento formulář má dva listy, vytiskněte oba. Je potřeba přinést dva totožné, vyplněné formuláře. Jeden zůstane ve školce a druhý si poté odnesete domů s označením pořadového čísla dítěte, podle kterých budu zveřejňovány seznamy přijatých dětí. Na tomto formuláři vyplňte údaje o dítěti a o žadateli, zákonném zástupci, který vyplňoval i Žádost o přijetí dítěte. Žadatelem je pouze jeden rodič a jména na žádosti a výzvě se musí shodovat. Žadatel oba výtisky Výzvy vlastnoručně podepíše.

Výzva k nahlédnutí do spisu k doplnění