Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021 - 22

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 22

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2021 – 22 je k dispozici 16 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 14 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2021 – 22 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto pořadovým číslem:

11/2021    přijato - odhlášeno

23/2021    přijato - odhlášeno

28/2021    přijato

35/2021    přijato 

31/2021    přijato

15/2021    přijato 

 9/2021    přijato

18/2021    přijato

37/2021    přijato 

  6/2021    přijato 

17/2021    přijato

12/2021    přijato - odhlášeno

10/2021    přijato

26/2021    přijato - odhlášeno

  2/2021    přijato

19/2021     přijato - odhlášeno

22/2021     přijato - odhlášeno

16/2021     přijato

14/2021     přijato - odhlášeno

  1/2021    přijato

36/2021    přijato

27/2021    přijato 

  4/2021     přijato - odhlášeno

  5/2021    přijato 

34/2021    přijato - odhlášeno

38/2021    přijato 

 

 
Vyvěšeno dne 17.5.2021, změny provedeny 19.5.2021, 26.5.2021
 
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518