Termíny pro odevzdání přihlášek na školní rok 2017 - 2018 

Přihlášku musí zákonný zástupce odevzdat osobně. Veškeré potřebné formuláře najdete k vytištění na webu školek, obdržíte je také u ředitelek MŠ nebo v podatelně městského úřadu. 2. května s sebou potřebujete:

-          vyplněnou přihlášku

-          vyplněný evidenční list včetně potvrzení od lékaře

-          2 x vyplněnou výzvu k nahlédnutí do spisu

-          občanský průkaz

-          rodný list dítěte

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Termín

ODEVZDÁNÍ

 

úterý

2. května 2017

v ul. Karlická

Karlická 1170, Černošice
tel. 251 642 433

email: mskarlicka@seznam.cz

web: www.mskarlicka.cz

 

Ředitelka: Alena Janovská

 

 

 

            9 – 12           13 - 18

 Barevný ostrov

Pod Ptáčnicí 2158, Černošice – na Vápenici

 tel: 251 511 424

email: skolkabarevnyostrov@seznam.cz

web: www.skolkabarevnyostrov.cz

 

Ředitelka: Andrea Červenková

 

 

 

              9 – 12            13 - 18

 

v ul. Topolská

Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185

email:   mokropeskaskolka@seznam.cz
web: www.mokropeskaskolka.cz

 

Ředitelka: Kateřina Mandová

 

 

          ¬ 10-12           16 – 18

 

¬ vzhledem k omezeným prostorovým možnostem školky v Topolské je doba pro odevzdání přihlášek oproti ostatním školkám zkrácena