Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017 – 18

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2017 – 18 je k dispozici 15 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 15 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2017 – 18 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto číslem jednacím:

46/2017    přijato k individuálnímu vzdělávání

45/2017    přijato k individuálnímu vzdělávání

28/2017    přijato k individuálnímu vzdělávání

29/2017    přijato k individuálnímu vzdělávání

30/2017    přijato k individuálnímu vzdělávání

21/2017    přijato - dodatečně odhlášeno

35/2017    přijato

49/2017    přijato 

3/2017      přijato

10/2017    přijato

8/2017      přijato - dodatečně odhlášeno

39/2017    přijato - dodatečně odhlášeno

18/2017    přijato

42/2017    přijato - dodatečně odhlášeno

5/2017      přijato - dodatečně odhlášeno

38/2017    přijato - dodatečně odhlášeno

33/2017    přijato - dodatečně odhlášeno

22/2017    přijato - dodatečně odhlášeno

48/2017    přijato - dodatečně odhlášeno

4/2017      přijato - dodatečně odhlášeno

  7/2017    přijato - dodatečně odhlášeno

36/2017    přijato 

  1/2017    přijato 

25/2017    přijato 

23/2017    přijato 

  2/2017    přijato

11/2017    přijato 

19/2017    přijato 

31/2017    přijato 

43/2017    přijato 

15/2017    přijato 

 

 

Vyvěšeno dne 10.5.2017, změny provedeny 22.5.2017, 29.5.2017

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518