Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2017 - 18

Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají po projednání se zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií v níže uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší. 

I.    Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Černošicích.

II.   Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Černošicích.

III.  Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Černošicích, u kterých jsou oba rodiče (zákonní zástupci), pokud žijí ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému pobytu v Černošicích, a děti žijící ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.

IV.   Ostatní děti s trvalým pobytem v Černošicích.

V.    Děti bez trvalého pobytu v Černošicích

 

 

 

 

Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).