Seznam přijatých dětí 2015 - 16

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015 – 16

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2015 – 16 je k dispozici 16 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 16 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2015 – 16 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto číslem jednacím:

25/15        přijato     

3/2015       přijato           

38/2015     přijato     

42/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno     

34/2015     přijato     

23/2015     přijato     

55/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno        

67/2015     přijato     

29/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno        

14/2015     přijato     

40/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno        

54/2015     přijato     

26/2015     přijato     

21/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno        

63/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno        

20/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno     

32/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno  

49/2015     přijato    - dodatečně odhlášeno  

5/2015       přijato   

6/2015      přijato   

4/2015      přijato  

44/2015    přijato  

2/2015      přijato  

35/2015    přijato  

 

Vyvěšeno dne 28.4.2015, změny provedeny 8.5.2015

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518