Přijímací řízení pro školní rok 2015 - 2016

Přijímací řízení pro školní rok 2015 - 2016 bude oproti minulým letům zjednodušeno. Zákonný zástupce dítěte se do školky dostaví pouze jednou s již vyplněnými potřebnými formuláři. Tyto formuláře lze stáhnout na internetových stránkách školky, lze je osobně vyzvednout ve školce a nebo v podatelně městského úřadu. Přijímací řízení probíhá podle správního řádu. 
Zákonný zástupce dítěte se dostaví do školky v úterý 21.4.2015 mezi 10.00 - 12.00 hodin a nebo 16.00 - 18.00 hodin. 
S sebou přinese průkaz totožnosti, rodný list dítěte ,  vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, Evidenční list a Výzvu k nahlédnutí do spisu.   
Na základě odevzdaných formulářů a  kritérií k přijímání dětí bude vytvořen pořadník, podle kterého budou děti přijímány. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen podle pořadových čísel na stránkách mateřské školky. O nepřijetí dítěte bude informován zákonný zástupce písemně dopisem doručeným do vlastních rukou.