Kritéria pro přijímání 2015 - 2016

Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají po projednání se zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií v níže uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší. 

I.   Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu v Černošicích

II.  Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích, u kterých jsou oba rodiče (zákonní zástupci), pokud žijí ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému pobytu v Černošicích, a děti žijící ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.

III. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích, u kterých je pouze jeden z rodičů (zákonných zástupců), pokud oba rodiče žijí ve společné domácnosti, přihlášen k trvalému pobytu v Černošicících

IV. Ostatní děti s trvalým pobytem v Černošicích

V. Děti bez trvalého pobytu v Černošicích.

Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně)