Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i do jiné MŠ v Černošicích, dozvíte se v nejbližších dnech výsledek přijímacího řízení i do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí budou kladných a vaše dítě bude přijato do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do MŠ nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení této situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji.

 

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 


SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014 - 15

 

Celková kapacita MŠ Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2014 - 15 je k dispozici 9 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 9 dětí podle seznamu dle splňování kritérií pro přijímání. Tím je kapacita školky pro školní rok 2014 - 15 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je veden pod tímto číslem jednacím:

21/14    přijato    dodatečně odhlášeno

30/14    přijato    dodatečně odhlášeno           

9/14      přijato    dodatečně odhlášeno

35/14    přijato    dodatečně odhlášeno

31/14    přijato    dodatečně odhlášeno

27/14    přijato

8/14      přijato    dodatečně odhlášeno     

6/14      přijato  

29/14    přijato

10/14    přijato

7/14      přijato  

34/14    přijato

19/14    přijato

3/14      přijato

18/14    přijato

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s § 81 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení k ředitelce Mateřské školy a jejím prostřednictvím ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 00. Odvolání má odkladný účinek. Uplynutím této lhůty je rozhodnutí pravomocné. Můžete se vzdát práva na odvolání.

 

Vyvěšeno dne 9.4.2014

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

Úpravy provedeny 22.4.2014