Školní rok 2014 - 2015

Termíny

Zápis

Čtvrtek 20.3.2014     15.30 - 17.30 hodin

Odevzdávání přihlášek

Středa     2.4.2014    15.00 - 17.00 hodin

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu. Zákonný zástupce dítěte převezme u zápisu, k němuž se dostaví se svým průkazem totožnosti a s rodným listem dítěte, formulář přihlášky. Vyplněný, včetně potvrzení od lékaře, jej osobně odevzdá ředitelce mateřské školky v předem stanovený termín.
 

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2014/15

Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií v níže uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší. 

I. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu v Černošicích.

II. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích přihlášené k celodenní docházce*, u kterých jsou oba rodiče (zákonní zástupci), pokud žijí ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému pobytu v Černošicích, a děti žijící ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.

III. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích přihlášené k celodenní docházce*, u kterých je pouze jeden z rodičů (zákonných zástupců), pokud oba rodiče žijí ve společné domácnosti, přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.

IV. Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě, přihlášené k celodenní docházce*.

V. Děti bez trvalého pobytu v obci, přihlášené k celodenní docházce*.

VI. Děti, které se hlásí ke kratší než celodenní docházce. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Černošicích.

* Školka umožní dřívější vyzvedávání, bude-li to rodiči požadováno.

Pokud zbývají volná místa po vyhlášení rozhodnutí o zápisech a přijetí všech žádostí dle výše uvedených podmínek, přijme školka další děti v pořadí dle data podání dodatečné přihlášky.

Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).