Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013 – 14

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2013 – 14 je k dispozici 18 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 18 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2013 – 14 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto číslem jednacím:

21/2013    přijato     

34/2013    přijato

24/2013    přijato

  1/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

17/2013    přijato

26/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

23/2013    přijato

44/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

45/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

12/2013    přijato

32/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

  4/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

16/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

29/2013    přijato

  6/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

  8/2013    přijato

36/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

  2/2013    přijato    dodatečně odhlášeno

15/2013    dodatečně přijato

22/2013    dodatečně přijato

37/2013    dodatečně přijato

41/2013    dodatečně přijato

  5/2013    dodatečně přijato

18/2013    dodatečně přijato

42/2013    dodatečně přijato

10/2013    dodatečně přijato

  3/2013    dodatečně přijato

46/2013    dodatečně přijato

 

Vyvěšeno dne 4.4.2013

Změny provedeny 17.4.2013

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518