Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023- 2024

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích,  již jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení i do těchto MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023 – 24

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2023 – 24 je k dispozici 8 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 7 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2023 – 24 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto pořadovým číslem:

 

6/2023    

10/2023    

5/2023

4/2023

14/2023

3/2023

11/2023

13/2023

 

Vyvěšeno dne 5.5.2023, změny provedeny 9.5.2023, 10.5.2023, 15.5.2023

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518