Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022 - 2023

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 23

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2022 – 23 je k dispozici 14 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 9 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2022 – 23 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto pořadovým číslem:

2/2022      přijato

36/2022    přijato 

44/2022    přijato

31/2022    přijato

27/2022    přijato

13/2022    přijato

22/2022    přijato - dodatečně odhlášeno 

35/2022    přijato - dodatečně odhlášeno

39/2022    přijato

23/2022    přijato

40/2022    přijato 

11/2022     přijato 

18/2022    přijato

43/2022    přijato - dodatečně odhlášeno

37/2022    přijato - dodatečně odhlášeno

09/2022    přijato - dodatečně odhlášeno

06/2022    přijato

20/2022    přijato

26/2022    přijato - dodatečně odhlášeno

17/2022    přijato

 

Vyvěšeno dne 23.5.2022, změny provedeny 26.5.2022, 28.05.2022, 1.6.2022

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518