Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018 - 2019

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018 – 19

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2018 – 19 je k dispozici 12 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 12 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2018 – 19 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto číslem jednacím:

12/2018    přijato k individuálnímu vzdělávání

35/2018    přijato k individuálnímu vzdělávání - dodatečně odhlášeno

36/2018    přijato k individuálnímu vzdělávání

38/2018    přijato k individuálnímu vzdělávání 

39/2018     přijato

  7/2018     přijato

11/2018     přijato

40/2018     přijato

26/2018     přijato - dodatečně odhlášeno

45/2018     přijato - dodatečně odhlášeno

25/2018     přijato - dodatečně odhlášeno

33/2018     přijato

16/2018     přijato

  9/2018     přijato - dodatečně odhlášeno

41/2018     přijato 

  4/2018    přijato - dodatečně odhlášeno

49/2018    přijato - dodatečně odhlášeno

48/2018    přijato

13/2018    přijato - dodatečně odhlášeno

27/2018    přijato

37/2018    přijato

  3/2018    přijato - dodatečně odhlášeno

43/2018    přijato

24/2018    přijato

 

 

Vyvěšeno dne 11.5.2018, změny provedeny 17.5.2018, 21.5.2018, 28.5.2018

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518