Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, neprodleně kontaktovali ředitelku této MŠ a potvrdili jí, že do školky nastoupíte. Do ostatních školek, kam jste byli přijati, co nejdříve nahlaste, že nenastoupíte a odhlaste vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016 – 17

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2016 – 17 je k dispozici 16 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 16 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2016 – 17 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto číslem jednacím:

31/2016    přijato

32/2016    přijato

58/2016    přijato

24/2016    přijato

57/2016    přijato

  3/2016    přijato - dodatečně odhlášeno

17/2016    přijato

16/2016    přijato

49/2016    přijato

  1/2016    přijato

20/2016    přijato

15/2016    přijato

  2/2016    přijato

36/2016    přijato

27/2016    přijato

  9/2016    přijato

  8/2016    přijato

Vyvěšeno dne 28.4.2016

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518