Seznam přijatých dětí

Vážení rodiče!

Z níže uvedeného seznamu se právě dozvídáte, o přijetí vašeho dítěte do MŠ Topolská. Pokud jste podali Žádost o přijetí dítěte i do jiné MŠ v Černošicích, možná jste se již dozvěděli nebo v nejbližších dnech dozvíte o výsledku přijímacího řízení do této MŠ. Je možné, že dvě i více rozhodnutí bude kladných a vaše dítě bude přijato k docházce do více školek. V takovém případě bych vás ráda požádala, abyste se v co nejkratší době rozhodli, do které MŠ bude vaše dítě skutečně docházet, a poté neprodleně kontaktovali ředitelku dané MŠ, do které docházet nebudete a odhlásili tak vaše dítě z docházky do této MŠ. Tím se uvolní místo, na které bude přijato dítě, které nemohlo být z důvodu naplněné kapacity do MŠ přijato. Věřím, že chápete, že vaše včasné rozhodnutí a řešení situace je velmi důležité. Prosím, neodkládejte své rozhodnutí, aby bylo možno vyhovět co největšímu počtu žadatelů o docházku do MŠ. Děkuji vám za spolupráci a ať už se rozhodnete jakkoliv, věřím, že vaše dítě bude v MŠ spokojené a šťastné. Ještě jednou děkuji

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012 – 13

 

Celková kapacita MŠ Černošice Topolská je 34 dětí. Pro školní rok 2012 – 13 je k dispozici 13 volných míst. Na tato volná místa bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 13 dětí podle seznamu vytvořeného dle splňování kritérií pro přijímání dětí. Tím byla kapacita MŠ pro školní rok 2012 – 13 naplněna. Přijaty byly děti, jejichž spis je vedený pod tímto číslem jednacím:

36/12

7/12

9/12

16/12

31/12

27/12

42/12

10/12

37/12

4/12

3/12

18/12

5/12

Vyvěšeno dne 12.4.2012

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská 518