Zápis pro školní rok 2013 - 14

08.01.2013 18:54

Zápis pro školní rok 2013 - 14 se koná 13.3. a 14.3. vždy od 15.00 do 17.00 hodin v budově MŠ.

K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz).

Kritéria přijímání dětí a další informace na

https://www.mokropeskaskolka.cz/prijimaci-rizeni/a2013-2014/