Zápis pro školní rok 2012 - 13

24.01.2012 16:09

Zápis pro školní rok 2012 - 13 se koná 13.3. a 14.3. vždy od 15.00 do 18.00 hodin v budově MŠ.

K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou  rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz).

Kritéria přijímání dětí a další informace na

https://www.mokropeskaskolka.cz/prijimaci-rizeni/a2012-13/