Zápis do 1.tříd ZŠ

02.11.2011 06:41

Zápis do 1. tříd ZŠ na školní rok 2012/2013 se uskuteční dne 23.ledna 2012 od 14 do 18 hodin v budově školy v ulici Pod školou, Černošice Mokropsy. Rodiče budoucích prvňáčků s sebou přinesou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti svého dítěte.