Zápis do 1.ročníku základní školy

04.01.2016 22:04

Informace přenesené z webu základní školy Černošice

25.1. nebo 8.2. 2016 – 14:00 až 18:00 hodin

Pro koho?

* pro děti narozené v období od 01. 09. 2009 do 31. 08. 2010

* pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

1. Dostavte se se svým dítětem 25. 1. 2016 nebo 8. 2. 2016 od 14:00 do 18:00 hodin k zápisu do budovy Pod Školou 447, Černošice

2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.

3. Přineste vyplněné dokumenty: Zápisní list a Žádost o přijetí ke školní docházce, popřípadě Žádost o odklad školní docházky. Dokumenty naleznete na https://www.zscernosice.cz/dokumenty/formuláře/ (po rozkliknutí se vám objeví požadovaná stránka)

4. Potřebné dokumenty je možné vyplnit až při zápisu.

Odklad plnění povinné školní docházky

§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

1. Rodič, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.

2. Rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky (nebo přinese vyplněné).  K vyplněné žádosti přineste vyjádření pediatra ( dětského lékaře) nebo klinického psychologa a zprávu z PPP nebo SPC. Toto vše odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2016 vedení školy.

3. Rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2015/2016 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, dostaví se pouze sami vyplnit Žádost o přijetí.

Kurz „předškolák“

* Kurz obsahuje 6 setkání, při kterých se děti seznámí se svými budoucími spolužáky a učiteli. Zahrají si zajímavé hry, soutěže, naučí se nové písničky, tanečky, jazykolamy a mnoho dalších věcí.

* Cena kurzu je 300 Kč. Při první hodině obdržíte číslo účtu i s variabilním symbolem, na který částku zaplatíte.

* Na tento kurz se budete moci přihlásit při zápisu.