Zahájení provozu Pedagogicko-psychologické poradny – Černošice

04.02.2022 19:14

S potěšením bych vás chtěla informovat o zahájení provozu nové Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje v Černošicích od 7.2.2022. Sídlíme v budově bývalé pošty v ulici Poštovní, č.p. 228.

Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy nebo v náročných životních situacích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; podílí se na prevenci sociálně-patologických jevů.

Objednávky je možné realizovat:

přes web www.pppsk.cz – vyplněním žádosti na úvodní straně

telefonicky: 720 027 168

emailem: cernosice@pppsk.cz

osobně v provozní době

Nutný doprovod zákonného zástupce dítěte.