Šifra mistra Brailla

17.05.2022 13:31

Ve ČTVRTEK 2.6. je pro děti připraven program ŠIFRA MISTRA BRAILLA. Jedná se o interaktivní osvětový program, který hravou a přirozenou formou dětem představuje život se zrakovým postižením. Tento program realizuje vyškolený tým handicapovaných lektorů. Cílem je nabídnout dětem pozitivní setkání s handicapovaným člověkem. Děti budou mít možnost prožít zajímavé aktivity dočasně bez používání zrakového vjemu. Zpracováním svého prožitku dítě přirozeně situaci vyhodnotí tak, že jednodušší pro život je být zdravý. 

Lektor nejdříve představí sebe, svého kolegu a čtyřnohého pomocníka. Hravou formou s dětmi zopakuje lidské smysly a jejich funkci (oči, uši, čím vidíme, slyšíme, …) Dále s dětmi procvičuje potřebnost ostatních smyslů bez použití zraku (rozpoznávání známých předmětů, jednoduchých tvarů hmatem, čichem, orientace ve tmě sluchem, …) Lektor ukáže a vysvětlí dětem jak se stane, že je někdo nevidomý a jak vidí on sám (simulační brýle s různými typy zrakového postižení, chůzi s bílou holí podle navigace akustickým signálem, …) Dětem budou předvedeny mluvicí, pípající nebo hmatové pomůcky, které používá v běžném životě nevidomý člověk (jak může nevidomý rodič číst svému dítěti pohádku, jak pozná barvy, …) Poté bude následovat ukázka práce vodicího psa - lektor dětem vysvětlí komu a jak pomáhá (jak poznáme vodicího psa, kam smí, jak se správně chovat k vodicímu psovi, … ) Děti budou také seznámeny s důležitostí ochrany očí a prevencí úrazů při hrách.