Šifra mistra Brailla

30.05.2017 17:14

Ve středu 14.6. je pro děti připraven program s názvem Šifra mistra Brailla. Jedná se o interaktivní osvětový program, který hravou a přirozenou formou dětem představuje život se zrakovým postižením. Tento program realizuje vyškolený tým handicapovaných lektorů. Cílem je nabídnout dětem pozitivní setkání s handicapovaným člověkem. Děti budou mít možnost prožít zajímavé aktivity dočasně bez používání zrakového vjemu. Zpracováním svého prožitku dítě přirozeně situaci vyhodnotí tak, že jednodušší pro život je být zdravý. 

Úvodní slovo - lektor představí sebe, svého kolegu a čtyřnohého pomocníka
b. Lidské smysly - lektor hravou formou s dětmi zopakuje lidské smysly a jejich funkci
(oči, uši, čím vidíme, slyšíme, …)
c. Aktivní hry - lektor s dětmi procvičuje potřebnost ostatních smyslů bez použití zraku
(rozpoznávání známých předmětů, jednoduchých tvarů hmatem, čichem, orientace ve tmě sluchem, …)
d. Praktické ukázky - lektor ukáže a vysvětlí jak se stane, že je někdo nevidomý a jak vidí on sám
(simulační brýle s různými typy zrakového postižení, chůzi s bílou holí podle navigace akustickým
signálem, …)
e. Praktické pomůcky - lektor prakticky předvede mluvicí, pípající nebo hmatové pomůcky, které používá
v běžném životě nevidomý člověk
(jak může nevidomý rodič číst svému dítěti pohádku, jak pozná barvy, …)
f. Ukázka práce vodicího psa - lektor dětem vysvětlí komu a jak pomáhá
(jak poznáme vodicího psa, kam smí, jak se správně chovat k vodicímu psovi, …)
g. Závěr - lektor dětem ústně sdělí zadání Šifry Mr. Brailla a pomáhá jim s odpověďmi
(rekapitulace formou otázek - Podle čeho poznáme nevidomého člověka? Jak poznáme vodicího psa?
Co a proč nesmíme dělat vodicímu pejskovi?…)
V závěru lektor vyzve děti k ochraně očí a prevenci úrazů při hrách.
Za účast a vyřešení Šifry Mr. Brailla získá každé dítě DIPLOM s informacemi o programu i pro rodiče
a jako poděkování za spolupráci od nás děti obdrží balónek s logem Belušky.

Lektor nejdříve představí sebe, svého kolegu a čtyřnohého pomocníka. Hravou formou s dětmi zopakuje lidské smysly a jejich funkci (oči, uši, čím vidíme, slyšíme, …) Dále s dětmi procvičuje potřebnost ostatních smyslů bez použití zraku (rozpoznávání známých předmětů, jednoduchých tvarů hmatem, čichem, orientace ve tmě sluchem, …) Lektor ukáže a vysvětlí dětem jak se stane, že je někdo nevidomý a jak vidí on sám (simulační brýle s různými typy zrakového postižení, chůzi s bílou holí podle navigace akustickým signálem, …) Dětem budou předvedeny mluvicí, pípající nebo hmatové pomůcky, které používá v běžném životě nevidomý člověk (jak může nevidomý rodič číst svému dítěti pohádku, jak pozná barvy, …) Poté bude následovat ukázka práce vodicího psa - lektor dětem vysvětlí komu a jak pomáhá (jak poznáme vodicího psa, kam smí, jak se správně chovat k vodicímu psovi, … ) Děti budou také seznámeny s důležitostí ochrany očí a prevencí úrazů při hrách.

Akce proběhne ve školce v dopoledních hodinách.