Sférické kino

05.05.2016 19:27

úterý 10.5. se podíváme na představení sférického kina v mobilním planetáriu . Přímo ve třídě bude postaven planetární stan, na jehož kopuli budou děti sledovat promítaný film. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Nabízí sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino. Vizualizace v digitální pojízdné kupoli je založená na nejnovější technologii. Tento systém otevírá nové možnosti a nemožné se stává skutečností! Divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje. Vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém  dítěte a  na jeho emocionální i fyziologický vývoj. SFÉRICKÉ KINO svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah. My uvidíme příběh TAJEMSTVÍ STROMŮ. Tajemství stromů – podívaná nového typu vytvořená v souladu s principem „škola hrou“. Pro zefektivnění výuky je velice účinné kombinovat ji s reálnými zkušenostmi. Díky celokupolovitému formátu se diváci stávají účastníky mnoha různých událostí. Všichni víme, že jsou stromy důležité pro udržení života na zemi a také pro zachování biologické rozmanitosti, ale PROČ tomu tak je? Tajemství stromů je přitažlivé slovní spojení. V této sférické podívané má divák jedinečnou možnost prohlédnout si v úhlu 360° svět očima malých brouků. Kolik toho víme o fotosyntéze, oběhu kyslíku a struktuře stromů od kořenů až po listy? Jak stromy získávají energii ze slunce? Proč rostou? Jak to, že se voda z kořenů dostává v rozporu se zákony gravitace do listů v korunách stromů? Na tyto a další otázky mikrokosmu odpoví hlavní hrdinové filmu: zvídavá a milá beruška Dolores a svatojánský brouček Michael. Spolu s nimi budou diváci cestovat zázračným světem přírody a odhalí největší tajemství stromů! Rozměry kupole: průměr 5 m, výška nastavitelná na 2,8 m nebo 3,3 m. Bohužel takto velký stan se nám do školky nevejde. Proto jsme požádali o spolupráci školku Na Vápenici, kde mají místa hodně. Na projekci tedy půjdeme do jejich školky. Představení se uskuteční v dopoledních hodinách. Návštěva mobilního planetária může působit potíže dětem necítícím se dobře v uzavřených prostorách. Pokud vaše děti mají tento problém, nahlaste to předem paní učitelce. Dětem dejte na sebe žluté školkové tričko.