Schůzka rodičů

07.09.2015 13:19

V pondělí 14.9. v 16.00 hodin se bude ve školce konat důležitá schůka rodičů. Na schůzce budou rodiče informováni o chodu školy, organizačních pokynech, školním řádu, vzdělávacím programu a plánu další akcí na nový školní rok, včetně jejich finančního krytí. Prosím rodiče, aby se na tuto schůzku určitě dostavili. Děkuji