Schůzka rodičů

28.08.2013 19:31

Ve středu 11.9. v 16.00 hodin se bude v budově v Topolské konat důležitá schůka rodičů. Na schůzce budou rodiče informováni o chodu školy, organizačních pokynech, školním řádu, vzdělávacím programu a plánu další akcí na nový školní rok, včetně jejich finančního krytí. Prosím rodiče, aby se na tuto schůzku určitě dostavili.