Schůzka rodičů 9.9.2021

01.09.2021 06:52

Ve čtrvtek 9.9. v 15.30 hodin se bude ve školce konat důležitá schůzka rodičů. Na schůzce budou rodiče informováni o chodu školy, organizačních pokynech, školním řádu, vzdělávacím programu a plánu další akcí na nový školní rok, včetně jejich finančního krytí. Vzhledem k situaci, se bude schůzka konat ve venkovních prostorech na zahradě MŠ. V případě deštivého počasí bude přesunuta na jiný termín. Prosím rodiče, aby se na tuto schůzku určitě dostavili. Děkuji