Schůzka rodičů 20.9.2017

30.08.2017 22:52

Ve středu 20.9. v 16.00 hodin se bude ve školce konat důležitá schůka rodičů. Na schůzce budou rodiče informováni o chodu školy, organizačních pokynech, školním řádu, vzdělávacím programu a plánu další akcí na nový školní rok, včetně jejich finančního krytí. Prosím rodiče, aby se na tuto schůzku určitě dostavili. Děkuji