Schůzka rodičů 11.9.2023

29.08.2023 10:23

PONDĚLÍ 11.9. v 16.00 hodin se bude ve školce konat důležitá SCHŮZKA RODIČŮ. Na schůzce budou rodiče informováni o chodu školy, organizačních pokynech, školním řádu, vzdělávacím programu a plánu další akcí na nový školní rok, včetně jejich finančního krytí. Prosím rodiče, aby se na tuto schůzku určitě dostavili. Děkuji