Schůzka rodičů 11.9.2019

30.08.2019 13:29

Ve středu 11.9. v 16.00 hodin se bude ve školce konat důležitá schůzka rodičů. Na schůzce budou rodiče informováni o chodu školy, organizačních pokynech, školním řádu, vzdělávacím programu a plánu další akcí na nový školní rok, včetně jejich finančního krytí. Prosím rodiče, aby se na tuto schůzku určitě dostavili. Děkuji