Řemeslný týden

14.02.2015 12:03

S dětmi začínáme nové téma, pohádku O kohoutkovi a slepičce. V této pohádce se děti setkávají i s různými řemesly a řemeslníky. Většina dětí se s těmito pojmy a činnostmi nikdy nesetkala a v běžném životě asi ani nesetká. Proto jsme se rozhodli dětem co nejvíce přiblížit alespoň současné pracovní činnosti a řemesla, která přetrvala do současnosti. A tak jsme od 24.2. do 27.2. připravili ŘEMESLNÝ TÝDEN, kdy se s dětmi vypravíme na návštěvu do několika černošických provozoven a výroben, aby se děti seznámili s provozem, postupem výroby a činnostmi, které se v té které firmě používají.

V úterý 24.2. se pojedeme podívat do ČERNOŠICKÉ PEKÁRNY. Prohlídneme si celou pekárnu, paní provozní nás seznámí s celým postupem výroby jednotlivých druhů pečiva, přípravou těsta z jednotlivých surovin, hnětením a mícháním, výrobou rohlíků, chlebů, pletením housek, výrobou koláčů, kynutím, pečením a následnou finální úpravou pečiva. 

Ve středu 25.2. do školky přijede SKLÁŘ, pan Michal Zahradník, vyučený technický sklofoukač, představitel prakticky jednoho z nejstarších sklářských rodů v Čechách. Sklářské řemeslo se u nich v rodině dědilo nepřetržitě od roku 1775 a on sám je již osmou generací sklářů, s více jak třicetiletou praxí. Pro děti má připravenu přednášku o historii skla, prvních nálezech, bájích a pověstech. Seznámí je se složením skla, jeho druhy a oblastmi využití. Přiblíží jim vlastnosti mechanické, chemické, optické. Bude vyprávět o výskytu skla v přírodě. Vltavín, Obsidián, Filgurity. Pro děti jsou také připraveny praktické ukázky: pnutí ve skle, lepivost žhavého skla, tepelná vodivost, skleněná nit, skleněná pružina, skleněný "papír", tažení, foukání, mačkání, střihání nůžkami atd. Nakonec si děti samy vyzkouší foukání skla.

Ve čtvrtek 26.2. se pojedeme podívat na ZIMNÍ STADION V ČERNOŠICÍCH. Prohlédneme si zázemí stadionu, děti se dozví jak se vyrábí led, jak se o něj starají, co vše je potřeba udělat, aby mohli na stadion chodit bruslit. Uvidíme také údržbu ledu, podíváme se na to jak pracuje rolba. 

V pátek 27.2. si ve školce vyzkoušíme různé druhy řemesel a činností, které děti možná ještě nezkoušely. Zkusíme si práci se dřevem, textilem, keramikou nebo sklem a také tkaní apod.

Pak se půjdeme podívat do firmy ŠIBA PLUS, výrobce obalů na hudební nástroje v Mokropsech. Děti si prohlédnou celou výrobnu, seznámí se s postupem výroby různých obalů a pouzder. Vše uvidí na vlastní oči a všechny jejich zvídavé otázky budou zodpovězeny.

Záměrně jsme vybrali černošické provozovny a výrobny, aby děti věděly co je v jejich blízkosti. I když se jedná jenom o střípek všech řemesel a činností, věříme, že to pro děti bude zajímavé a přínosné.