Přednáška pro rodiče

14.10.2012 18:35

Na středu 7.11. jsme pro rodiče připravili přednášku na téma školní zralost a nástup předškoláků do 1. třídy základní školy. Začínáme v 16.00 hodin ve školce v Topolské. Přednášet bude PhDr. Alena Obeidová, psycholožka s dlouholetou praxí. Pracuje také v poradenském centru při ZŠ Černošice, kde ji můžete po dohodě navštívit. Dozvíte se, kdy je dítě připravené na vstup do 1. třídy, co vše by mělo umět a zvládnout, jaká jsou možná úskalí, kdy vyhledat odbornou pomoc a pod. Prostor bude samozřejmě věnován i vašim dotazům. Budou vám poskytnuty i kontakty na poradenské centrum, pokud by někdo z vás chtěl využít možnosti individuální konzultace nebo vyšetření dítěte. Přednáška je určena nejen rodičům předškolních dětí, ale také rodičům dětí mladších. Příprava dítěte na zdárný vstup do školky je dlouhodobá a netýká se pouze posledního roku před nástupem do ZŠ. Děti zapsané do naší MŠ mohou být po celou dobu přednášky ve školce v jiné třídě s paní učitelkou.