Platba za školku v době prázdnin

06.06.2012 18:30

Pokud platíte školné a stravné z účtu trvalým příkazem, prosím, přes období letních prázdnin si tento příkaz zrušte. Děkujeme