Pedagogicko - psychologická poradna Černošice

21.09.2022 10:20

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Černošice, Poštovní 228, 252 28 Černošice, tel.: 720 027 168, cernosice@pppsk.cz

Pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku, zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy nebo v náročných životních situacích. Zpracovává odborné podklady pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy; podílí se na prevenci sociálně-patologických jevů.

Objednávky je možné realizovat:

  • přes web www.pppsk.cz – vyplněním žádosti na úvodní straně
  • telefonicky: 720 027 168
  • emailem: cernosice@pppsk.cz
  • osobně v provozní době

Nutný doprovod zákonného zástupce dítěte. Požádejte MŠ o vyplnění školního dotazníku.

Vezměte s sebou další zprávy a výsledky z absolvovaných vyšetření.