Návštěva policie ČR

17.05.2022 13:44

V ÚTERÝ 7.6. přijede do školky na návštěvu POLICIE ČR. Připravili si pro děti osvětový program o bezpečnosti na silnici, ale i v jiných oblastech lidské činnosti. Program je zaměřen především na prevenci předcházení nežádoucích jevů a patologického jednání a chování. Děti si také prohlédnou uniformy a zbraně i zásahové vozidlo.