Logopedická depistáž pro děti

19.09.2011 12:24

Nabízíme rodičům logopedické vyšetření jejich dětí. Do školky přijde MUDr. Martina Barchánková, logopedka a vyšetří děti, jejichž rodiče o vyšetření projeví zájem. Vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou. Dozvíte se, zda vaše dítě potřebuje logopedickou pomoc nebo zda se jeho řeč vyvíjí v normě. Do tabulky v šatně školky, prosím, zapište, zda chcete, aby vaše dítě bylo logopedicky vyšetřeno nebo ne. Přesný termín vyšetření bude včas oznámen.