Kdo bude ředitelkou MŠ Černošice Topolská od 1.8.2012?

06.06.2012 06:41

Chtěla bych tímto informovat o výsledku výběrového řízení na funkci ředitelky naší školky na další období.

1.1.2012 vstoupila v platnost novela Školského zákona. Podle této úpravy se funkční období ředitelů škol mění na dobu určitou a to na 6 let. Všem, kteří jsou ve funkci déle než 6 let končí funkční období k 31.7.2012. Zřizovatel před ukončením tohoto funkčního období může vyhlásit na místo ředitele konkurs. Náš zřizovatel - město Černošice - se rozhodl, že konkurs vyhlásí. Do konkursu jsem se samozřejmě přihlásila. Přihlásila se také ještě jedna uchazečka. Konkurs proběhl v pondělí 14.5. Konkurs jsem vyhrála a byla jsem komisí doporučena ke jmenování. Pro zřizovatele jsou výsledky konkursu pouze informativní a nemusí doporučení komise respektovat. Jmenování do funkce je plně v kompetenci Rady města Černošice, bylo tedy nutno vyčkat na její jednání, které se konalo v pondělí 21.5. Po konání rady mne o jejím rozhodnutí v této věci nikdo neinformoval, takže bylo opět nutno čekat, až bude zveřejněn ověřený zápis na stránkách města. Zápis byl zveřejněn v pátek 1.6. a v něm bylo uvedeno, že mne rada města jmenovala ředitelkou MŠ Topolská od 1.8.2012 na funkční období trvající ze zákona 6 let. Všem, kteří jste mi vyjádřili podporu, a drželi mi palce, velmi děkuji. Nesmírně si vaší podpory vážím. Vynasnažím se i nadále vést školku v současném duchu a doufám, že vy i vaše děti budete u nás nadále spokojeni.

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská