Golfová školka

07.04.2013 12:00

Nabízíme pro děti nový zájmový kroužek. Jedná se o Golfovou školku. Kurz by probíhal

ve středu od 15.00 hodin. Jedna výuková hodina trvá 60 minut. Cena jedné lekce je 200 kč.

Při větším počtu dětí se cena bude poměrně snižovat. Kroužek bude otevřen při zájmu

už 3 dětí. Kurz bude probíhat v měsíci květnu a červnu. Pokud máte zájem, aby vaše dítě

navštěvovalo tyto kurzy, zapište jeho jméno na náborový letáček v šatně školky.

Golfové kurzy GolfGarden jsou určeny všem dětem ve věku od 2 do 12 let.

Během lekcí dochází k procvičování téměř všech svalových partií, což má pozitivní

dopad na rozvoj motorických schopností dítěte. Většinu času trávíme s dětmi venku

na zahradě, aby byly co nejvíce v přírodě a na čerstvém vzduchu. Během zimních

měsíců probíhají lekce v herně. Dětem je zapůjčeno vybavení úměrně jejich

velikosti a věku, což zaručuje maximální bezpečnost. Každá lekce je rozdělena

do několika tematických bloků. Od začátku kurzu nacvičujeme puttování a odpalování,

k čemuž se v pozdějších lekcích přidává ještě chippování. Dítě tak získává

komplexní dovednosti tohoto sportu. Každé cvičení má pro děti jiný

přínos – puttování rozvíjí trpělivost a přesnost, trénink odpalů zase koordinaci

a soustředění. Navíc golf je dobrým prostředkem jak u dítěte rozvinout přirozenou

poctivost a smysl pro fair play. Kromě zvládnutí techniky golfu a rozvoje férovosti

nám ale v našich kurzech jde ještě o jednu zásadní věc – aby si děti naše kurzy užívaly,

těšily se na ně a bavily se při nich se svými kamarády. Protože to, aby jim tento sport

přinášel radost a uspokojení, je u golfu to nejdůležitější....