Fotografování

09.05.2012 19:55

V úterý 15.5. se budou všechny děti fotografovat na společnou fotografii. Děti oblékněte podle vašeho uvážení a s sebou do školky jim dejte školkové tričko ( ne na sebe). Fotografie budou dvě. Jedna v civilu a druhá ve školkovém tričku. Pokud si některou z fotografií nepřejete nebo naopak fotografii chcete, i když ve školce při focení nebudete, nahlaste tuto skutečnost včas ve školce. V tento den se také budou fotografovat předškoláci na tablo.